NANO ANTI ICE ENERJİ SIVISI

Özel olarak üretilmiş olan Nano Anti Ice enerji sıvısı sistemlerde korozyon ve donmayı önleyici özelliktedir. Bunun yanında çabuk ısınıp geç soğuma özelliğine de sahip olup tasarruf sağlayıcıdır.

Kapalı devre ısıtma sistemleri, Chiller (soğutma) sistemleri, Fan Coil sistemler, Güneş enerjisi, eşanjör, kombili sistemler ve sıcak su ünitelerinde güvenle kullanılır.

Nano Anti Ice özel kimyasalların birleştirilmesiyle hazırlanmış, kirlilik ve taşlaş-maların neden olduğu korozyonu önleyen, yüksek sıcaklıklarda dahi (195 °C) özelliğini kaybetmeyerek Ph değerini düşürmeyen Dietonol Amin sayesinde, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile korozyonu engelleyen ve içeriğindeki özel kimyasallar sayesinde suya oranla daha az enerjiyle daha çabuk ısınan bir kimyasal üründür. Bu özelliği %15-25 lere varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlar.

Nano Anti Ice kullanıldığı sistemlerde kireç, taşlaşma ve çamurlaşmayı engelleme özelliğiyle 5 yıl süren koruma sağlayan son derece etkili bir enerji sıvısıdır.

Su karışım oranını değiştirerek, Ülke genelinde hava şartlarına göre istenilen donma noktalarında uygulanabilir (-45 °C kadar).

Suda her oranda çözünmüş enerji solüsyonu buharlaşma sonucunda sisteme takviye edilen su, içerisindeki Ca, Mg gibi katı maddeleri ve ortama alınan O° gibi taşlaşma ve korozyon yapan etkenleri de içerisindeki etkili koruma kimyasalları sayesinde tutar, sisteme zarar vermesini ve taş katmanları oluşmasını engeller.

Ülkemizde donmaya karşı sık kullanılan (Ethylen Glikol/ su karışımı) Antifriz karışımı, sistemler için son derece zararlıdır. Antifriz, suyun iki katı daha fazla korozif etkiye sahiptir ve sistemlerde asla kullanılmamalıdır. Korozyon önleyici kimyasallar içermeyen glikollar suyun yapabileceğinden çok daha fazla zarar vericidir. Isınma ile meydana çıkan O°, reaksiyona girerek, organik asit (glikolik asit) oluşturur ve sonuçta kanalların üzerinde pas (demir oksit) ve korozyon oluşturur. Bu şekilde gözeneklerle beraber tüm sistemi tıkar ve sürekli artarak devam eder. Sonuç olarak sistem ciddi zararlara maruz kalır ve pahalı bakım-onarım maliyetleri oluşur.

Nano Anti Ice nin metaller üzerindeki korozif test sonuçları:

Metal Çeşidi Nano Anti Ice 1/2 Su Karışımı Ethylenglicol 1/2 Su Karışımı Inhibitörsüz Su 14° GH
Çelik -0,5 gr/m -152 -76
Döküm Demir -0,5 gr/m -273 -192
Bakır -0,5 gr/m -2,8 -1
Pirinç -0,6 gr/m -7,6 -1
Alüminyum -1,4 gr/m -16 -32
Dökme Alüminyum -2,0 gr/m -135 -11
  • Nano Anti Ice donma noktasına yaklaştıkça karışımında ayrışma olmaz. Bu nedenle sistemde, boru ve tesisatta genleşme olmaz ve buna bağlı çatlama ve patlama olmaz.
  • Nano Anti Ice in donmama özelliği yıllarca kullanımdan sonra dahi değişmez ve aynı etkide kalır.
  • Nano Anti Ice in içerisinde mevcut korozyon engelleyiciler, tüm sistemi korozyona karşı uzun yıllar korur. Bu sayede sistemin ömrü uzar, pahalı bakım onarım maliyetleri ortadan kalkar.
  • Isıtma sistemlerinde buharlaşma neticesinde zamanla meydana gelen eksilmelerde etkisi azalmaz, sabit kalır. Eksilme sonucu kaybolan su sisteme eklendiğinde, beraberinde getirdiği sertliklerden dolayı direnci düşmez, etkisi aynı kalır ve sistemi sürekli korur.
  • Sistemlerdeki oring, conta ve plastik aksamlara uygundur, olumsuz etki yapmaz, yıpratmaz. Nano Anti Ice karışımında bulunan kimyasallardan dolayı suyun ısınması için kullanılan enerjiden daha az enerji ile ısınma özelliğine sahiptir. Buda hem kullanıcıya hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlar.
  • Nano Anti Ice oksijen geçirimini engeller. Bu özelliği Chiller gruplarında yosunlaşma, küf, mantar ve mikroorganizma oluşumunu engeller. -45 °C kadar, istenilen donma derecesinde uygulanabilir. Ülkemizin farklı sıcaklık bölgelerinin kullanımı için bir ayrıcalıktır.

Uygulama Özellikleri:

Nano Anti Ice donmayı önleme, enerji tasarrufu ve koruma amaçlı olarak geliştirilmiş özel bir kimyasal karışımdır. Nano Anti Ice-su karışımı tüm ısıtma, soğutma sistemlerinin her alanda maksimum enerji verimi elde etmek ve bu alanda kullanılan sistemlerdeki (fan Coil, Chiller grubu, kazan çeşitleri, eşanjör, boyler, boru, ek ve eklentileri) malzemelerin kullanım ömürlerinin maksimuma çıkartılması amacında çığır açan bir bileşendir. Avrupa ve Dünya ülkelerinde değişik markalarla uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Nano Anti Ice in içerisinde, son teknoloji ürünü korozyon engelleyici kimyasallar bulunmaktadır. Uygulandığı tüm sistemlerdeki aparatların metal aksamlarını uzun yıllar korur ve kullanıcıyı pahalı bakım, onarım masraflarından kurtarır.

Nano Anti Ice sistemlerde su ile seyreltilerek kullanılır. En etkin verim saf su ile seyreltilerek kullanılmasında alınır. İçindeki su oranı arttıkça koruma katsayısı ve donma noktası azalır. Bu nedenle bileşiğin içindeki Nano Anti Ice sıvısı oranı %25 in altında olmamalıdır.

Nano Anti Ice uygulanacak sistem önceden kullanılmış ise Nano Clean sistem temizleme kimyasalı ile mevcut pas, kireç, kışır ve çamur katmanları sistemden temizlenmelidir. Temizlik yapılmadan uygulanması durumunda korozyon inhibitörleri zamanından önce tüketilmiş olur ve kimyasalın konsantrasyonunun ömrünü azaltır. Uygulama yapılacak sistem kullanılmamış yeni ise suyla durulama işlemi yapılarak kullanılır. Kimyasalın her ortamda suyla karıştırılması mümkün olsa da dışarıda suyla karıştırılarak sisteme konulması daha uygundur. Tam verimli karışım sistemin belli bir süre çalıştırılması ile mümkündür. Bu süre sistemin büyüklüğüne orantılı birkaç gün zaman alabilir.

Önceden kullanılan sistemlerdeki mevcut kireç, taşlaşma, pas katmanlarına karşı, Nano Anti Ice uygulandığında kimyasalın pas giderici özelliği devreye girer. Bu durum daha önceden oluşmuş korozyonu ortaya çıkarır.

Nano Anti Ice uygulandığı sistemlerde sadece kendi içerisinde bulunan ürünler ile tepkimeye girmez. Başka ürünlerle kullanılmaması özellikle tavsiye edilir.

Kapalı Devre Sıcak Su Sistemlerinde,

Nano Anti Ice kapalı devre sistemlerin çalıştırılmadığı zaman içerisinde, sistemin donma olayını sıfıra indirerek çatlama ve patlama olasılıklarını ve bunlara bağlı pahalı bakım, onarım masraflarını da ortadan kaldırarak kuruma büyük kazançlar sağlar. Donma olayını engellemek için genelde sistemdeki su boşaltılarak sistem boş bırakılır. Ancak bunun neticesinde de sistemin havayla teması sonucu paslanma, buna bağlı olarak ta korozyon başlar. Sisteme her su takviyesinde suyla beraber organik ve inorganik bileşenler ( Ca, Mg, Si ) sistemin içerisine dolar. Nano Anti Ice bu yabancı maddelerin sisteme vereceği tüm zararları engelleyerek sistemi korur.

Kullanılan sistemlerde çatlak ve sızıntı olması durumunda bunların tamiri mutlaka önceden yapılmalıdır. Sistem içerisinde Nano Anti Ice var ise ürün temiz kaplara alınarak sızıntı kaynağının tamiri yapılır ve ürün tekrar sisteme ilave edilir.

Chiller (soğutma) Sistemlerinde,

Kapalı devre soğutma (Chiller Grubu) sistemlerinde en büyük handikap, kış aylarında soğuk hava ortamlarında sistemin donması ve sistemin çalışmadığı zamanlarda aşırı korozyon oluşumudur. Bunları önlemenin tek yolu sistemin Nano Anti Ice ile korumaya alınmasıdır. Son derece pahalı bir yatırım olan Chiller Grubu sistemlerinde korozif etkisi yüksek olan Antifriz ve benzeri ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Uygulama:

  • Nano Anti Ice in dışarda suyla karıştırılarak sisteme koyulması en uygun uygulama şeklidir.
  • Saf su kullanılması verimini azamiye çıkartır.
  • Çalışma ortamında kirlilik veya olumsuz etki oluşmaz.
  • Sistem büyüklüğüyle orantılı uygulama 1-2 gün sürebilir.

Ambalaj: 1 Bidon 25 Kg.

Fiyat: 350 TL.